„Nesmí to pro vás být jen prázdná slova. Představují celý váš život. Díky nim budete moci žít dlouho v zemi za řekou Jordánem, kterou přicházíte obsadit.“

/Dt 32,47/


"Manželství se nerozpadá proto, že zde existuje svoboda volby, ale protože se ve svobodě dostatečně nerozvinula."


prof. Pavel Ambros

 

"Máme-li být dobrými rodiči, je třeba milovat více pravdu a spravedlnost než samotné dítě. Jinak naše jednání není vedeno hodnotami, ale tím, co dítě potřebuje slyšet, co by si mohlo o nás myslet, jak by to mohlo chápat, co by si mohlo představovat... Děláme tím měřítko dobra a zla z jeho citových reakcí, namísto toho, abychom je pouze vzali na vědomí.

Současná výchovná kultura plodí dezorientované rodiče, protože jem brání, aby mohli těžit ze své nejhlubší a nejpodstatnější vrstvy, z morální identity. Zakazuje jim používat rozlišování dobra a zla, morální poznání, které má každý rodič ve svém nitru. Na jeho místo staví sterilní schopnost "chápat", která se chce jen zalíbit a nepřekročí svůj stín.

Jako by morálka byla mrtvá a na její místo nastoupila psychologie. Psychologové někdy používají ten nejbanálnější a nejprimitivnější nástroj etického hodnocení: Dobré je to, co dítě chce. Dobré je to, co se mu líbí, špatné je to, co se mu nelíbí, nebo co je mu nepříjemné. Morální kategorie ustupuje kategorii psychické pohody. Ve skutečnosti je ale psychologie vědou popisnou, nikoli hodnotící. Nemůže definovat, co je dobré a co špatné, protože tato činnost přesahuje její předmět i nástroje zkoumání."

Osvaldo Poli: Můj život beze mne aneb Hledání vlastní identity.

 

"Více je třeba poslouchat Boha než lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše..." (Sk 5, 27-30)

Více je třeba poslouchat Boha než lidi! Apoštol Petr i nám připomíná, že více je třeba poslouchat Boha než lidi. To je cesta z pasti, tímto přístupem se nám otvírá netušená svoboda. Starám se o to, co si o mně myslí Bůh? Pokud ano, naslouchám jeho slovu, abych to slyšel od něj...

Pavel Semela, web víra.cz

 

Svoboda ve SZ: za upozornění na video děkuji @Leňouš