Tento text vznikl díky dívce Anežce a Maxmiliánovi (@maxmilianrex). K tématu jsem (v diskuzi) zmínila nabídku "vstupů do škol" od Brněnského biskupství. Zastavila jsem se u toho, jestli by šlo takhle představit i téma sexuality a předávání života. Nabídka Katecheteckého centra BB obsahuje kulturně - historická témata (Vánoce, svatí, Dušičky...), a přece jen sexualita už je jiný obor.

V rámcových vzdělávacích programech (např. průřezové téma Člověk a zdraví, Osobnostní a sociální výchova) mají učitelé oblasti, které dětem vysvětlit neumí, nechtějí, nebo je to pro ně příliš těžké - a tak využívají nabídek mimoškolních zařízení. Kdyby katechetické centrum udělalo opravdu dobrý program o sexualitě, školy by ho s radostí přijaly. Jenže! Křesťanská etika už je natolik neznámá, že by bylo opravdu těžké takový program udělat, když dětem úplně chybí základy. 

Jak představit, vysvětlit a popř. obhájit etické postoje - pokud ještě přibude v množině "sexuální výchova" podmnožina "stejnopohlavní páry, jejich záležitosti a práva dalších jedinců s výjimečnou orientací"? Pro podporu hlavního proudu logicky budou vznikat nové neziskové organizace, které jakožto mimoškolní zařízení nabídnou nabité programy pro školy, jejichž učitelé nestačí toto téma dětem vysvětlit. Možná právě pro tu etickou tíhu...

Povinnost informovat a vzdělávat o sexualitě "nově" bude přinášet osobní dilemata jak pedagogů, tak rodičů. Bude respektováno právo na výhradu svědomí a náboženského cítění? Možná, že za 10 let se nad tímto mým dnešním výplodem budu usmívat, že nebylo čeho se obávat... Nebo to bude jinak.

Potencionální nebezpečí, které je skryté v rozšířené sexuální výchově, jak o tom kázal prof. Piťha, jen kopíruje pomyslnou dějinnou křivku. Dříve byly sexuální menšiny zadupané pod zemí, nesměly nic a etika byla jasná - to, co nám říká církevní učení. Dnes je to obráceně, křesťanská etika je braná jako okrajová a sexuální menšiny mají plnou pozornost, je jim přáno. Přijde mi to jako dětská hra: hurá, máme navrch a teď vám to spočítáme. Síly se přelévají... Věřím tomu, že lidé přijdou na to, kde je pravý smysl věcí. Takový je běh života. A okliky potřebujeme k tomu, abychom si uvědomili, co je pravé a vzácné.