Co přináší Signálům Ženy-matky-manželky?

  • Společenství, které za rok fungování zdesetinásobilo počet uživatelů.

  • Společenství, které podporuje tvořivost a sebevyjádření svých členů.

  • Společenství, které podává pomocnou ruku a otevírá prostor přátelství prodchnutému křesťanskou vírou.

  • Společenství, kde se členové navzájem nesou v modlitbě.

  • Společenství podporující reálná setkávání.

  • Společenství, které za rok vydalo přes 300 autorských blogových příspěvků.

Chci poděkovat Signálům.cz. za křesťanský virtuální prostor, který umožnil vznik společenství Ženy-matky-manželky. Jde opravdu o jedinečný projekt, který na poli českého internetu nemá obdoby. S duchovní tématikou se můžete setkat na mnoha českých webech a sociálních sítích, ale většinou se nejedná o křesťanství. Po duchovních otázkách je hlad nejen mezi dospívajícími, ale i mezi mladými dospělými.

Takto vedený a (až na výjimky) denně aktualizovaný veřejný křesťanský blog nemá srovnání. Dokazuje to míra poptávky a čtenosti mezi uživateli Signálů. (Na návštěvnost blogu ŽMM čtenáři „zvenku“ se tímto dovoluji tázat redakce.) V interním prostředí se daří inspirovat a povzbudit vlažné uživatele k veřejnému sdílení a tvoření příspěvků pro ostatní, což považuji za veliký přínos pro všechny.

Ke psaní tohoto dopisu mě vede fakt, že projekt Ženy-matky-manželky přes svoji nespornou kvalitu a přínos není zařazený do redakční koncepce Signálů. Je opravdu jen drobnou, zanedbatelnou součástí Signálů, kterou není třeba brát vážně?

Vím, nejsme hlavní cílová skupina (kterou jsou mladí ve věku 15 – 26 let). Ale ve výroční zprávě se zmiňuje vedlejší cílová skupina: mladé rodiny. A k této skupině bych se ráda přihlásila.

Signály.cz samy sebe popisují jako web, který vytváří bezpečné a důvěrné místo na internetu, kde se lidé budou rádi scházet a navzájem obohacovat. Tohle přesně se rozvinulo ve společenství ŽMM, a já jsem za to velmi vděčná. A nejen já. Společenství vzešlo „zdola“. Z potřeb uživatelů. Právě proto si zaslouží vaši pozornost.

S úctou A. Z.