Církev je v médiích, a internetu zvláště, zajímavá, když....

  1. ji k něčemu potřebují (období svátků)
  2. se děje nějaká zajímavá pikanterie

Pořadí si prohoďte podle Vaší chuti. Na sociální síti Facebook probíhá debata nad žalobou o určení vlastnictví pozemků města Valašské Klobouky mezi římskokatolickou farností a zástupci města. Žaloba byla podána "zvrchu", tedy úředníky arcibiskupství, podepsána je místním panem farářem. Někteří zastupitelé města to berou jako nefér jednání po mnoha letech dobrých vzájemných vztahů a dotací, které přijímá farnost od města (pastorační dům, oprava varhan). Způsob sdělení zprávy o stavu věcí je ale dosti nevyvážený - předem říká, kdo je tu dobrý a kdo je zlý. Špatný je samozřejmě ten, kdo podává žalobu. 

Muži, kteří tento případ vytáhli, se v diskuzi chovají korektně, budiž jim to ke cti. Ale ten nános okolo...hnus, špína, osobní výpady na nenažranou církev i na osobu pana faráře...

Nechápu, jak si někdo může dovolit paušálně očerňovat pana faráře, tak vzácného člověka, který nikoho neodmítne! Tady už opravdu není nikomu nic svaté? Samozřejmě padlo "oblíbené téma" zlé církve plné sexuálního zneužívání namířené k panu faráři. Toto je hluboká urážka!!! 

Mě tohle tak bolí, že to muselo ven. 

V jiných případech a obdobích je církev pouze nudným "klubem zahrádkářů", který si může žít svým životem.

Tak je, do prčic, nechte žít...