Před mnoha lety jsem měla kamarádku, která si libovala v číslech a detailech. Hledala souvislosti všude, i ve svůj náboženský a osobní život podrobovala číselnému zkoumání. Třináctka je číslo Panny Marie, sedmička číslo plnosti, trojka - trojjediný Bůh. Důležité události se stávaly ve chvíli, kdy na elektronickém displeji budíku svítilo 13:13, popřípadě 3:33. Vycházelo to hezky. Kamarádka to brala jako speciální potvrzení z nebe. 

Přišlo mi líto, že mi to tak hezky nevychází. Po čase už jsem tomu pozornost nevěnovala a pak to přišlo. Mám taky své čísélko! 

Když jsem si jednou na Vánoce koupila knihu o svaté Terezii z Lisieux, kterou už jsem měla vybranou jako svoji budoucí patronku ku příležitosti přijetí svátosti biřmování (tuto svátost jsem přijala v roce 2001, to už je let!), tak jsem začala nevěřícně zírat na číselné údaje v jejím životopise. Normálně jsme se sv. Terezií narozené ve stejný den, akorát ona je o 111 let starší. 

 

Tak jsem si pak dělala legraci z toho, že jsem zjevení svaté Terezie pro 111 letech. 

Tímto vás nenabádám, abyste se soustředili na čísla, jenom chci pro pousmání zveřejnit něco ze svého života.

Přeju krásný den, kdy za nás speciálně oroduje svatá Terezie od Dítěte Ježíše!