S radostí jsem dneska zjistila, že pravidelné vkládání informací na web naší farnosti neochabuje a že je tam připomínka (fotogalerie) jedné zajímavé události. Já jsem ji osobně s farností neprožila (byli jsme odjetí na jižní Moravě).

Tou událostí byla "Slavnost zasvěceného života". Co si pod tím lze představit?

Šlo o setkání farnosti s jejími zasvěcenými - řeholními sestrami a bratry při nedělní mši svaté (a také povídání před kostelem atd). Pobídkou k tomu byl Rok zasvěceného života.

Z krátkého článku ve Zpravodaji farnosti bylo poznat, jak byli všichni zúčastnění obohacení vzájemnou přítomností....a já jsem po přečtení článku byla ohromená. Doslova. To, když přišla řeč na čísla. Jsme velká farnost (jedno městečko a 8 vesnic nebo osad, dohromady asi 8000 obyvatel), je tu několik filiálních kostelů na vesnicích a o nedělích je v celkovém součtu slouženo 7 mší svatých....a z farnosti vzešlo 11 zasvěcených sester, 3 bratři a 5 diecézních kněží. Aby nedošlo k omylu, není to shrnutí z historie. Jedná se o lidi teďka žijící, působící hlavně na Moravě.

Přiznávám se, že jsem z toho dojatá... Je mi ctí žít ve vesnici, odkud pocházejí 2 muži aktuálně působící v kněžské službě, ani nevím kolik řeholních sestřiček a ve které žije mnoho obyčejných rodin, které se nebojí mít více dětí...