Jedna obyčejná neděle.

Po čase, 2 ženy na pouti, tiché modlitby, osobní prosby...

Kolem zpěv ptáků, zeleno a klid.