Mezi knihami, které bych doporučila ke čtení, má své místo i titul MEZI ČLOVĚKEM A BOHEM francouzského kněze M. Quista. Dostala jsem ji k biřmování, byl to předem vybraný dárek.

Kniha má být souborem myšlenek o člověku, jeho životě a základních vztazích.

Autor knihu rozdělil do čtyř oddílů: Člověk, Člověk a jeho život, Člověk a ti druzí, Člověk a jeho život v Kristu.

Je to čtení poměrně hutné, možná až namáhavé. V úvodu se autor zmiňuje o tom, že člověk trpí vnitřním rozkladem. Potřeba člověka být doprovázen v zásadních životních krocích, radit se s koučem osobního rozvoje a podobně - ukazuje na to, jak velkou pravdu tento autor napsal. Kupříkladu v oddíle Člověk a jeho život se stále opakuje téma sebekázně. A to je v dnešní době drahé zboží, za které jsou lidé ochotni i zaplatit, aby se sebekázni naučili.

Proklikem do katalogu České národní bibliografie jsem se dozvěděla, že první vydání této knihy v češtině bylo už v roce 1969. A téma je stále aktuální.