Tuto knihu amerického psychoterapeuta T. Moorea jsem objevila v katalogu nakladatelství Portál a přidala ji k mému seznamu zajímavých knih, které bych si chtěla přečíst. V dostupných knihovnách sehnat nešla, a tak jsem se rozhodla koupit si ji, když jsem ji zahlédla letos v dubnu v knihkupectví na poutním místě Velehrad.

Kniha chce ukázat tak trochu jiný pohled na sex, který vychází z psychologie a religionistiky.

"Potřebujeme více sexu, nikoli méně, ale potřebujeme sex s duší", píše se hned v úvodu na straně 13.

Názvy kapitol přímo vybízejí k zajímavým úvahám – např. Erotické tělo, Tajemný milenec, Eros a morálka, Vznešený sex.....
Autor se na téma sex dívá velmi podrobně z mnoha úhlů. Bylo pro mě docela těžké prokousat se statěmi o archetypových vzorcích při sexu, vycházejících z náboženského a kulturního dědictví Evropy (postavy Afrodity, Venuše, Erose....).

"Sex není ničím mimo život, je obsažen v každé jeho stránce." s. 25  Zjednodušeně řečeno, autor se zabývá tím, že fasinace sexem, typická pro naši západní společnost, určitá vyhladovělost po hlubokých zážitcích (se kterými je prožitek milování spjatý), je důsledkem vyhladovělosti po duševním a duchovním životě, kvalitních vztazích, lásce, smyslu, Bohu....

Velmi se mi líbilo zdůraznění toho, jak moc je erotika propojená s estetikou. „Žijeme ve světě, který věnuje kráse jen letmou pozornost. Ochotně budujeme města, která fungují, ale je v nich málo krásy, a zařizujeme si praktické a dostupné, ne však krásné domovy. Věříme, že krása je postradatelná. Avšak pro duši je krása důležitější téměř než cokoli jiného, a tudíž hraje důležitou roli v našich touhách a přáních Nachází se v jádru sexuality a je zodpovědná za značnou část potěšení, jež tam nacházíme.“ s 31/32.

Krásná je také autorova oslava lidského těla: „Lidské tělo je miniaturním světem, a v každé jeho části se zrcadlí příroda, kultura a obyčejný lidský život. Kdybychom se dokázali vzdát některých svých současných předsudků, mohli bychom se dívat na tělo a vidět známky těch nejhlubších tajemství života.“ s 38.

Téma „smíření těla a ducha“  - „Tělo a duch vstupují do manželství v kapli duše. Zasnubují se každou minutu každého dne, při všech činnostech a v každé nečinnosti, ve všech myšlenkách a skutcích, nebo se nezasnoubí vůbec.
Pokud se spolu nezasnoubí, nepoznáme seualitu s duší, a tudíž naše sexualita zůstane neúplná a nedostatečně lidská. Nenacházíme duši sexu tím, že oduševňujeme tělo, ale tím, že oceňujeme jeho tajemství a odvažujeme se vstoupit do jeho smyslnosti.“ s 41.


Kap. Archetypové vzorce při sexu:
„Ježíš, jakého já vidím v kanonických evangeliích, je sexuální muž žijící v celibátu, nebo celibátní milenec. V naší době by vyvolal skandál, stejně jako ho vyvolal tehdy, protože toleruje tolik lidskosti.“ s 88.

V úvodu kapitoly Mystikův orgasmus se autor zastavuje u extatického výrazu ve tváři svaté Terezie z Avily v kostele Panny Marie Vítězné v Římě (autorem sochy je Gian Lorenzo Bernini). Troufá si propojit (sexuální) vytržení s duchovnem - „Oddělíme-li sex od svatosti, můžeme mít pocit, že se sex odloučil od našich vysokých duchovních aspirací a dokonce od našeho rozumu. Zároveň se náboženství stává bezpohlavním mentálním cvičením v suchém porozumění a teologickém nimrání,  namísto vášnivého zanoření do tajemství, jež obklopuje každou stránku života.“ s 165

Za zásadní informaci, která by se měla tesat do dřeva každé kostelní nástěnky, považuji toto: „Morálka se často používá jako řetěz, spoutávající sexuální rozkoš. Problém může být v tom, že jsme zvyklí pohlížet na morálku z čistě duchovního pohledu, spíše jako na prostředek k omezování sexuality, než k jejímu vylepšování“. Jinak řečeno – morálka může být pozitivním prvkem života, přinášet radost a pomáhat při naplňování sexuálního života. s 185.
„Radostný sex vyžaduje, aby naše morálka byla zralá a živá.“ s 189.
„Sex nelze oddělovat od zbytku života, aniž by tím byl poraněn, a jedním z nejlepších způsobů, jak se na sex  připravit, je trvale si budovat silné svědomí a veskrze mravný způsob života. s 200.

Radost z celibátu:
„Dnes může být obtížné oceňovat celibát a cudnost, protože předpokládáme, že je zdravé mít aktivní sexuální život, a nezdravé, dokonce nenormální jej nemít.“ s 207
„Svým dnům můžeme vdechnout duši prostřednictvím obyčejné a jemné sexuální čistoty, pomocí prázdného prostoru v zaplněném světě sexuálních požitků, pokud tento prostor nevznikl útiskem a nenachází se mimo říži sexuálního“ (Celibát není popření sexu, ale odlišný způsob jeho prožívání). s 205.

Nevinnost znamená nebýt zraněn; neznamená to nemít sex.
Dětská nevinnost – hodnota dlouhého a čistého dětství. Kultura jako celek si neuvědomuje jeho důležitost pro společnost, stejně jako přestala oceňovat celibát a cudnost.

Kap. Manželské lože
„Manželství je druh formování duše a nejmocnější alchymistická nádoba, kterou máme k dispozici, v níž můžeme být zasvěceni do základů společenství a intimity. V tomto kontextu je sex primárním rituálem oslovujícím ty nejhlubší záhady spojení.“ s 231

Kap. Sexualita světa
„Mít a užívat si tělesný život není totéž jako být materialistou. Materialismus je neurotickým výrazem našeho vztahu ke hmotě, kdy začneme nutkavě shromažďovat věci a snižovat hodnotu toho, co není hmotné.“ s 271/272.

„Zmatky ohledně sexu a nenasytný hlad po věcech jdou ruku v ruce, neboť obojí nastává, když se zhroutí pevný a jasný žebříček hodnot. Vzniklou mezeru zaplňuje jak sex, tak majetek, přičemž otupují náš pocit prázdnoty. Aniž by nabízely něco podstatného, co by mohlo náš hlas utišit.“ s 273.

„V terapii si mi někdy stěžovali muži i ženy, že jim sex v manželství zevšedněl a stal se pouhou povinností. Ale já jsem nabyl dojmu, že těmto lidem zevšedněl život jako takový.“ s 279.

Kap. Vznešený sex


„Sex nás zavádí hluboko do těla, hluboko do emocí lásky a touhy a hluboko do spleti mezilidských vztahů. V důsledku tohoto pohybu směrem dovnitř a dolů byl sex považován za pokušení, které člověka odvádí od vyšších aspirací, a byl vykázán do temné trojice hodnot, známých jako tělo, svět, ďábel. Z onoho místa uvnitř nás, kde si představujeme život plný ctnosti, řádu a společenské odpovědnosti, se sex může jevit jako hrozba nebo překážka".....Ale! "Hloubku potřebujeme stejně, jako potřebujeme vyšší vizi“

kap. Pozemské radosti

Obyčejný erotický život
„Řekneme-li ano nabídkám a výzvám běžného života, můžeme nalézt dar vitality, jehož absence možná vysvětluje široce rozšířenou depresi, kterou dnes prožívají lidé každého věku." s 325.

Podrobné informace o knize najdete zde .