Marie a Marta (Lk 10, 38-42)

Známý příběh o sestrách, ke kterým přišel na návštěvu Ježíš, jsme na duchovní obnově probíraly v souvislosti s tématem občerstvení a odpočinek.

Četly jsme ho z Českého studijního překladu Bible a z Bible pro 21. století. Pro úplnost vkládám text evangelia - dostupný na www.bible21.cz/online

38Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. 39Její sestra Marie se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slova. 40Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla: „Pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mně? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“
41Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. 42Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to jí nikdo nevezme.“

 

Pak jsme dostaly úkol charakterizovat jednotlivé postavy příběhu. Tak tedy:

 

Marta

  • pozvala Ježíše do domu, má zodpovědnost, je paní domu
  • je pracovitá, ale pokukuje po druhých (po Marii) a je nespokojená (vybrala jsem si správně? já tu makám a sestra nedělá nic)
  • možná se cítila donucená, byla naštvaná
  • touží po Ježíšově pozornosti

 

Marie

  • soustředila se na Ježíše, z čehož (možná) pramení i její sebejistota, stabilita (Ježíš o ní říká:  vybrala si správně)
  • v příběhu chybí podrobnější informace o Marii - co když ji sestra vlastně k ničemu nepustila, nic jí nesvěřila na zodpovědnost?

 

Ježíš

  • říká: Jen jedno je potřeba
  • usměrňuje, s láskou říká pravdu
  • chce nám posloužit, ne být obsluhován
  • nekritizuje, ale má hluboký soucit s Martou (viz verš 41)

 

Moc se mi líbilo, že se v celkovém sdílení objevil názor, že Marie přece měla velmi důležitou funkci - běžně to bývá tak, že přijde host, posadí se do obýváku, někdo jde vařit kafe a někdo si sedne k hostovi a povídá si s ním. Přece všichni domácí neutečou do kuchyně dělat občerstvení!

Závěrečná otázka: Co je "to jedno, co je potřeba?", o čem mluví Ježíš v závěru?

Je to pozvání. Pozvání být spolu. Ježíš chtěl určitě upracované Martě říct, ať si taky sedne. A může to být také vnitřní usebrání, soustředění. Soustředění na Ježíše.