Při nahlédnutí do dnešních novin mě zaujal článek o tom, že se lidé začínají odhlašovat z dlouhotrvajících programů podpory potřebných (třeba Adopce na dálku), které má na starosti církev, protože podle jejich slov je církev při penězích. Tak ať to do Afriky posílají ze svého.

 

Církev by mohla dostat zámek v Kroměříži, obrazy a mnohé památky nevyčístlitelné hodnoty. Ale také staré baráky, zplundrované pozemky... Což není až taková výhra.

 

Na letošním farním plese si nachystal pan farář a jeho kaplani scénku o tom, jak všichni pomocníci z fary odešli, dokonce i farská kuchařka, protože nebylo na platy. A chudák pan farář zůstal sám.( Záznam ze scénky najdete na webu http://www.faraklobouky.cz/: ). Ale až dojde na lámání chleba, dokážou farnosti uživit pana faráře? Bude Morava dotovat Čechy?

 

Všimla jsem si, že v televizi se teď objevily 2 pořady dotýkající se církve. Starý čb seriál F. L. Věk a šokézní příběh rodu Borgiů. Snad je to snaha nějak poučit národ o tom, jak to v té církvi chodí. A nějaké ty pinantnosti k tomu.

Ale je to fakt "reprezentativní"?

Myslím, že reprezentovat by měl každý z nás. V nejužším společenství církve, doma ve farnosti, i když farnost čítá jen pár rodin.

 

Ať se nám to všem daří! A Boží moudrost ať je s námi...