"V křesťanském svazku v sobě manželé navzájem vnímají přítomnost Boha, proto žijí v oboustranné lásce. To není jen vzájemná náklonnost, zalíbení a přitažlivost - i když z lidské lásky jim není nic odepřeno. Je to láska, která se tříbí, prohlubuje, roste její něha. Ale je v ní i něco navíc: oba mají účast na Boží jednotě, kterou je Láska."

Převzato z knihy JÍT ZA KRISTEM (autor F. CIARDI), str. 39.